hore
Menu
Obec Vasiľov
ObecVasiľov

História DHZ

Vznik Dobrovoľného hasič- ského spolku registrujeme v roku 1921.

Vtedajším veliteľom bol Ján Hnojčík, jeho zástupcom bol Ján Roman, tajomníkom Jozef Baraniak, pokladníkom Štefan Feja, dozorcom majetku Ján Škombár a revízormi Jozef Hnojčík, Jozef Bombjak a Jozef Roman. Spolok mal 25 členov, vďaka ktorým sa postavila drevená hasičská zbrojnica. Z HISTÓRIE Platilo pravidlo, že muž, ktorý sa nezapojil do hasičskej a strážnej služby, platil na obecný účet tzv. „výkupné“ vo výške 15 korún ročne. Avšak prvé oficiálne zmienky o pôsobnosti Hasičského spolku na území Vasiľova siahajú ešte pred prvú svetovú vojnu. V roku 1903 obecné zastupiteľstvo schválilo stanovy Hasičského spolku, ktorého súčasťou boli družstvá hasičov, striekačov, vodnárov a ochrancov. Členom spolku bol povinne každý muž vo veku od 18 do 42 rokov. Kto odmietol, platil tzv. daň, ktorá oslobodzovala od členstva v Hasičskom spolku vo výške 10 až 20 korún. V roku 1934 obecné zastupiteľstvo schvá- lilo požiarno -bezpečnostný štatút, ktorý upravil povinnosť obyvateľov platiť ročné hasič- ské dávky podľa veľkosti svojich usadlostí. Počas druhej svetovej vojny Hasičský spolok nevykazoval takmer žiadnu činnosť. Dokonca aj okresná prehliadka výstroja a vyzbroja nezodpovedala požiadavkám, ktoré sa kládli na hasičské zbory. Opatrenia proti požiarom sa postupne museli zlepšovať kvôli často vyskytujúcim sa prípadom požiarov. V každom obydlí museli domá- ci mať povinne sud s vodou, rebrík, hák a handry na hasenie. Túto povinnosť okrem iného pravidelne kontrolovala novozriadená strážna hliadka. Strážnu službu vykonával kaž- dý občan Vasiľova vo veku od 18 do 60 rokov. Prvá zmienka o finančnej podpore vtedaj- šieho hasičského zboru prišla v roku 1948, kedy obec dostala nenávratný finančný príspevok od Okresnej hasičskej jednoty z Námestova na zakúpenie hasičského výstroja pre jeho členov. Išlo o sumu 15 tisíc korún. Veľký zlom prišiel v roku 1951. Vasiľovskí hasiči získali motorovú striekačku. Bolo nutné opraviť hasičské skladisko, sušiareň hadíc, dobudovať stavadlá na zadržiavanie vody pre prípad požiaru a zabezpečil obsluhu motorovej striekačky. Strojníkom sa stal Augustín Feja. Najskôr však musel prejsť školením, ktoré vo Vasiľove v tom čase vykonával školiteľ Ján Muťka. Veľký posun Vasiľova v oblasti hasičstva si všimli aj v okrese Námestovo. Vasiľovu pridelili zorganizovať II. obvodné cvičenie hasičských zborov. Toto cvičenie absolvovali všetky zbory s motorovými striekačkami. Pri všetkých spomenutých aktivitách fungovalo len mužské družstvo. To v roku 1953 doplnilo ženské požiarne družstvo, ktorému boli pridelené vychádzkové uniformy. Z evidencie členov z roku 1964 vyplývalo, že Hasičský zbor vo Vasiľove v sebe združoval 48 členov, z toho 5 žien. V ďalšom slede udalostí sa dvakrát do roka vykonávali preventívne prehliadky po obydliach a roz- šírila sa výpomoc pri hasení požiarov v okolitých obciach.

SÚČASNOSŤ Keď sa prenesieme do súčasnosti, badať v oblasti hasičstva progres. Aktívne fungujú druž- stvá dievčat a chlapcov Plameniakov a družstvá žien a mužov dospelých. Súčasným predsedom Dobrovoľného hasičské- ho zboru Vasiľov je Miroslav Kotúľ ml., podpredsedom Juraj Zemenčík, veliteľom Marián Jurký so zástupcom veliteľa Ľubomírom Gemeľom. DHZ Vasiľov v rámci svojej pôsobnosti prešiel pod obec. Okrem materiálno -technického vybavenia disponuje aj vozidlami Tatra 815 a Avia. Nedávno sa dokončila rekonštrukcia vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice. Zrekonštruovaná zbrojnica pri PD Vasiľov bude slúžiť na uskladnenie technických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi. Ďalej sa plánuje vymeniť strešná krytina. Predposledný aprílový deň sa konal krst nového hasičského vozidla spolu s prehliadkou priestorov hasičskej zbrojnice. Udalosť za- čala slávnostnými príhovormi starostu Antona Grígľa a predsedu DHZ Vasiľov Miroslava Kotúľa ml. Kapela Sivoňovcov zahrala štátnu hymnu a sprevádzala pochod až ku kostolu sv. Jána a Pavla. Po sv. omši sa pokrstila socha svätého Floriá- na - patróna hasičov a hasičské vozidlo Tatra. Následne hasiči postavili máj pre všetky dievky z dediny. Seniori pri tom zahrali a zaspievali spolu s ľudovou skupinou z Bobrova ľudové piesne. Členovia miestneho spolku Červeného kríža pripravili voľnú zábavu na Majálese. Zároveň sa postarali o bufet a občerstvenie.

Obec

Mapa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2
1
3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Podnikatelia v obci